Club News

2017 Membership Fees & Renewal

Membership runs from JANUARY to DECEMBER of each year, you may join at any time during the year. Renewal of membership is done by paying the annual membership fees as explained below before END OF FEBRUARY of each year, else your membership lapses.

At the AGM held on 24 September 2016, the following decision regarding annual membership fees was taken:

 1. 2017 Membership fees increase from R260 to R280 PER ANNUM.
 2. Membership runs from January to December of each year.
 3. Membership can be renewed at any time between October of the preceding year and the end of February of the year of membership.
 4. Membership renewal fees is payable on or before the last day of February of each year.
 5. New members/ Lapsed Members who did not renew for 24 months or longer will pay a registration fee of R200 to join the Club PLUS the R280 annual membership fee.
 6. Existing members must renew annual membership at a fee of R280 on or before the end of February of each year failing which membership will be deemed to have lapsed.

By die AJV wat op 24 September 2016 gehou was, is die volgende besluit geneem rondom jaarlikse lidmaatskap fooie:

 1. 2017 lidfooie word verhoog vanaf R260 tot R280 PER JAAR.
 2. Lidmaatskap loop vanaf Januarie to Desember van elke jaar.
 3. Lidmaatskap kan enige tyd vanaf Oktober in die vorige jaar tot Februarie die volgende jaar hernu word.
 4. Lid fooie is betaalbaar op of voor die laaste dag van Februarie van elke jaar.
 5. Nuwe lede en lede wat vir 24 maande of langer nie hernu het nie sal n aansluitings fooi van R200 betaal om aan te sluit PLUS die R280 jaarlikse lid fooi.
 6. Huidige lede wat nie hul lid fooie voor of op die laaste dag van Februarie betaal nie, se lidmaatskap verval.

If you need any clarity please do not hesitate to contact any of the committe members. Indien jy enige vrae het kontak asseblief enigeen van die komitee lede.

Club Bank detail is: Standard Bank, Volvo Owners Club SA; Account number 200054996; Branch Code 006005. Remember to use your membership number as reference OR your full name!!

Members Login
You are not logged in.

Tom Campher Volvo Cars, Johannesburg www.volvocarsjhb.co.za
Roadside Assistance l Priority Service Booking l Loan Cars l Shuttle Services l Loan Accessories

Copyright © 2014 Volvo Owners Club of SA, All rights reserved